cz / en

Distra

/ Salé distribuce
Salé distribuce funguje od ledna 2012 nejenom v domovském infocentru na Žižkově, ale na mnoha dalších kulturních a politických akcích. Mimo české nakladatelství a vydavatelské skupiny spolupracuje převážně s anglickým Active Distribution od kterého přiveze na bookfair stovky knih.

/ Zapatistické distro
Výrobky z ženských kooperativů ze zapatiských Caracolů v Chiapasu. Na bookfairu si budete moci dát jak zapatistické kafe, tak podpořit postmayské kmeny v jejich staletém boji proti Mexické vládě.
Distro můžete také vidět na sérii večerů věnovaných mezoamerické kontrakultuře. Více info: https://sale.451.cz/2018/mexicke-vecery/

/ Černá ruka dílna
Na bookfairu bude mimo jiné prodávat plakáty a grafiky od mexických dílen a umělců (anotace v doprovodném programu).
Název dílny se odkazuje ke vzniku první dílny v prostorách žižkovské Kliniky, ve čtvrti, kde kdysi fungovala solidární organizace Černá ruka, kterou spoluzakládali František Sauer a Jaroslav Hašek.
Prostor má za cíl dát dohromady lidi, kteří se v nějaké podobě zajímají o grafiku, výrobu zinů a knih. Dílna chce být otevřená a nabídnout prostor lidem, kteří chtějí tvořit, ale nemají k tomu prostředky. V plánu jsou přednášky pro veřejnost spjaté s výrobou knih (typografie, sazba, design, knihvazba) ale i praktické workshopy různých uměleckých technik (linorit, sítotisk).
Spolupracujeme také s grafickými dílnami z Mexika, převážně z Oaxaca de Juarez a Mexico City. Budeme vystavovat a prodávat jejich grafiky a plakáty a zároveň se pokoušet vytvářet komunitní umělecký prostor na podobné bázi jak fungují právě v Mexiku.
Zinová/knihařská část má mít za cíl podporu k tvorbě zinů a knih. Zde je nám inspirací Sticky institute v australském Melbourne. Jedním z cílů je spojovat jednotlivce a kolektivy, kteří se v této oblasti angažují (ať už pisálky, řemeslníky, nebo editory a překladatele), rozšířovat jejich sítě a pomáhat různým projektům s distribucí.

/ Nakladatelství Anarchistické Federace
Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí.
Nejsme profesionálové. Naše práce na vydávání publikací je limitována našimi schopnostmi a možnostmi. Děláme ji ve svém volném čase, a to nejenže zcela nezištně, ale velmi často s vynakládáním vlastních prostředků. Naše činnost je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny. U některých publikací proto uvádíme doporučený příspěvek na pokrytí nákladů.
Nakladatelství AF se zaměřuje na vydávání několika periodik: nástěnných novin A3 (měsíčně), zpravodaje Zdola (příležitostně), anarchistické revue Existence (čtvrtletně). Vedle toho se snažíme vydávat publikace přibližující historii, teorii a praxi antiautoritářského hnutí, ale nebráníme se ani odlehčenějšímu žánru, kterým je komiks.

/ Anarchistický Černý Kříž
Anarchistický černý kříž (ABC) je iniciativa, která pomáhá neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu se státním aparátem, jsou vězněni nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů. Jeden z hlavních cílů ABC je tedy zajišťovat finance a následnou právní pomoc. Mezi další činnosti Černého kžíže patří shromaždování informací o jednotlivých kauzách, rozšiřování těchto informací, navštěvování vězňů, psychická i materiální podpora. Dále pak posílání protestních e-mailů, dopisů a pořádání solidárních akcí a demonstrací. Náklady na obhajobu obviněných aktivistů a aktivistek jsou značně vysoké. ABC je anarchistická iniciativa, nepřijímá tedy žádné peníze z grantů nebo od nevládních organizací. Hlavní zdroj peněz jsme my sami. Je důležité si uvědomit, že pomoc ABC budeš možná zítra potřebovat i ty! Naší je zbraní je solidarita!

/ Historický spolek Zádruha, z.s.
Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďujeme zejména na období v rozmezí let 1880 až 1925. Naším cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snažíme se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav.

/ DAFuQ (Donnerstag Anarchistisch, Feministisch und Queer)
DAFuQ je anarchoqueerfeministická síť ve Vídni složena z různých skupin, které jednou týdně pořádají otevřené večery k posílení kombinace anarchismu s (queer-)feministickými myšlenkami. DAFuQ Distro distribuuje ziny a jiné materiály týkající se těchto témat.

/ Angry Fox Distro (Distro Rozzlobená Liška)
Je nesouvislý infoshop se srdcem pro knihy od nekomerčních a DIY vydavatelů. Knihy a ziny obsahují anarchistickou a povstaleckou propagandu, lásku, vztek a solidaritu.

/ Rubato
Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem bylo a je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

/ Limity jsme my
Jsme otevřené občanské hnutí proti těžbě a spalování uhlí zdola. Sdružujeme jednotlivce z různých aktivistických i neaktivistických skupin po celé republice. Vznikli jsme v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách, který by ve své nejhorší variantě znamenal bourání obcí Horní Jiřetín a Černice. V kampani za zachování limitů jsme se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky během roku 2015 stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.
Pokračující těžba a spalování uhlí však již dnes neohrožují jen domovy a zdraví Severočechů. Jsou jednou z bezprostředních příčin změn klimatu. Naléhavost klimatické krize je natolik závažná, že s limity nastaveným směřováním k ukončení těžby uhlí u nás až v roce 2055 se nelze smířit. Hnutí Limity jsme my se proto zapojuje do globálního úsilí o férové řešení změn klimatu a budoucnost bez špinavých fosilních paliv. Bude vyvíjet tlak na co nejrychlejší ukončení těžby uhlí v České republice a přechod na obnovitelné zdroje energie.

/ Nakladatelství Pravěk
Jsme tu pro všechny, kteří se nebojí vyslat do světa své povídky, básně či postřehy. Pokud píšeš do šuplíku, protože se ti nechce někde tlačit ve frontě neznámých autorů a čekat, až tě vezme někdo na milost a schválí ti tvé dílo k vydání, Pravěk je tu právě pro tebe!
Šíříme dle dohody cokoliv, co není rasistické, xenofobní či jinak netolerantní. Chceme tak zpropagovat okrajové autory a hlavně ukázat, že nezávislá a nekomerční tištěná média ještě nezanikla… Díla poté distribuujeme v rámci našich propagačnich materiálů na různých kulturních akcích, hlavně koncertech a výstavách. Můžeš tedy k nám dát do „komise“ i své již vydané věci, klidně i desku tvé kapely! Mile rádi budeme cokoliv rozšiřovat mezi lid a těšit se z toho, jak podzemní kultura opět zapustí své kořeny a stane se dostupnou opravdu pro každého. Hey ho, let´s go !!!

/ A2
A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.
Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.
Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.

/ Kolektivně proti kapitálu/Mouvement Communiste
Skupina podporující politickou nezávislost pracující třídy na kapitálu, státu, politických stranách i odborech.

/ XBASTAX
Anarchismus, antifašismus, práva zvířat. Trička, mikiny, nášivky, polokošile, tašky, opasky, ponožky, časopisy a hudba v duchu a k podpoře výše vypsaných aktivit.

/ Otevři oči
Animal liberation!

/ Vedenga Rojava – Ozvěny Odporu
Vedenga Rojava je mezinárodní radio projekt, který přináší bližší vhled na probíhající odpor v Afrínu. Revolucionáři z různých částí světa organizující se v různých kolektivech a organizacích v Rojavě považovali za důležité dát se dohromady a spustit audio projekt zaměřující se na odpor lidí proti invazi do Afrínského kantonu tureckým fašistickým státem a jeho džihádistickými oddíly.
Našim cílem je rozšířit povědomí o této historické události a inspirovat anglicky mluvící lidi všude na světě tímto probíhajícím bojem a revolučním organizováním v Afrínu, Rojavě atd. Poslouchej a sdílej naše reporty, aktualizace, analýzy, rozhovory, příběhy o životě a padlých soudruzích, hudbě a další.
Tato radio show je limitovaný projekt a bude mít jen tři díly. Pro více info si nás nalaď 16. května

/ Iniciativa Ne rasismu
je studentská antifašistická organizace. Přestože ve své společensko-politické kritice vycházíme z radikálně-levicových pozic, nechceme se omezovat a svazovat žádnou konkrétní ideologií. Svou činností se snažíme posouvat společnost směrem k její svobodnější, rovnostářštější a solidárnější podobě a jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout jedině širokým, zdola organizovaným demokratickým hnutím. Chceme být proto otevřeni spolupráci s co nejširším spektrem skupin i jednotlivců. Odmítáme politiku, kde účel světí prostředky. Jsme naopak přesvědčeni, že prostředky musí odpovídat cíli. V tomto přístupu se odráží i způsob naší sebeorganizace, který vychází z naší představy o ideálním fungování společnosti. Snažíme se organizovat bez hierarchie, rozhodnutí přijímáme na základě shody čili konsensu a v našem kolektivu se snažíme vytvářet přívětivý prostor pro všechny.

/ Solis
Solidární síť je neformální skupina lidí, která se rozhodla společne hájit svá práva a řešit problémy na pracovišti i mimo něj. Chceme-li uspět, máme větší šanci dosáhnout cíle společne než jako jednotlivci. Nechceme se přitom spoléhat na soudy, odbory, sliby šéfů či politiků. Z principu jednáme bez zástupců, prostřednicvím kolektivních přímých akcí. Kromě sporů na pracovišti se zaměřujeme na organizaci solidárních akcí a kampaní za požadavky poškozených zaměstnanců či brigádníků a jejich práva. Naše činnost je dobrovolná a vykonáváme ji v rámci svého volného času. Nemáme placené funkce. Principy, na kterých stavíme, jsou rovnost, vzájemná pomoc a solidarita.

/ Sdílené domy
Co jsou Sdílené domy? Jednoduše řečeno je to síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví.
Přání drtivé většiny lidí je důstojně a příjemně bydlet, ať už v podnájmu či „ve vlastním“. Mnoho lidí pak chce žít společně s dalšími lidmi v tzv. komunitním bydlení. I my řešíme otázku, jak dál důstojně bydlet v době stoupajících nájmů. Jak se říká, společně jde všechno líp, a tak se náš kolektiv rozhodl, inspirován podobným systémem u našich západních sousedů, pokusit se vytvořit model bydlení, který by byl komunitní jak po stránce praktické, tak po stránce právní a finanční, a zároveň právně zajistit, aby tento dům sloužil trvale k účelu bydlení. Naším základním plánem tedy je za účelem bydlení, ale i provozování společných veřejných prostor s kulturním a společenským přesahem koupit jeden konkrétní dům coby první vlaštovku a vlastnit jej, spravovat a zvelebovat společně. Postupně chceme síť Sdílených domů rozšířit o další projekty dalších kolektivů. Samotná síť tedy bude právně vymezena a jejím smyslem bude poskytovat praktickou, právní i finanční podporu dalším projektům a skupinám a zároveň zaručit, že první i další takto koupené domy budou natrvalo sloužit primárně k bydlení.

/ Nakladatelství Neklid
Nové samosprávné a nekomerční nakladatelství, které chce vydávat knížky, které by jinak česky asi nevyšly. Zajímá nás neutoritářská, progresivní levicová politika a chceme zprostředkovat aspoň malou část toho nejlepšího, co vychází jinde, a do budoucna i vydávat české autory a autorky.

/ Broken Books
Broken Books je knižní nakladatelství zaměřující se na sociologii, filosofii, politologii a příbuzné obory. Vydáváme knihy autorů, kteří nás donutili zamyslet se. Nyní Vám nabízíme možnost zamyslet se s námi. Na Anarchistickém festivalu knihy bude poprvé k dostání nová kniha “Srecko Horvat – Radikalita lásky”.