Anarchistický festival knihy 2019

"Anarcho"-kapitalismus?

Oslovil nás „anarcho”-kapitalista Urza s tím, že by se rád zúčastnil Anarchistického festivalu knihy se svou přednáškou a díky barvám, v jakých je graficky letošní festival uveden, byla vznesena i další otázka na účast zástupce „anarcho”-kapitalistické scény. Stejně jako v minulých letech jsme o tom ani nepřemýšleli, protože „anarcho”-kapitalismus na podobnou kulturní akci jednoduše nepatří. Anarchismus je ze své podstaty antikapitalistický a jakýkoliv „anarchismus”, který tvrdí opak, nemůže být součástí tradice, ke které se festival knihy hlásí. Nestačí přisvojit si slovo, aby jste byli něčeho součástí.

Kořeny „anarcho”-kapitalistického pomatení sahají k používanému označení libertarián, kdy se má za to, že slovo označuje lidi propagující soukromé vlastnictví vycházející z pravicové pro-kapitalistické perspektivy (zejména v USA, často však i v Česku). Ve většině světa je však libertariánství chápáno zcela opačně. Jak podotkl americký filozof Murray Bookchin „libertariánství byl termín vytvořený v 19. století evropskými anarchisty, ne současnými americkými pravicovými zastánci soukromého vlastnictví”.
Britský historik David Goodway dodává: „Libertariánství bylo často používáno anarchisty jako alternativní pojmenování naší politiky více než sto let. Situace se však nesmírně zkomplikovala v posledních desetiletích se vzrůstem extrémní pravicové laissez-faire filozofie, která si přisvojila slova libertarián a libertarianismus. Z toho důvodu se stává nezbytné odlišovat mezi jejich pravicovým libertarianismem a levicovým libertarianismem anarchistické tradice”.

Je nám naznačováno, že bráníme diskuzi uvnitř anarchistického hnutí. Tato diskuze by však byla diskuzí anarchismu s jeho odvěkým nepřítelem – kapitalismem. „Anarcho”-kapitalisté používají slovníkové pojmenování anarchismu. Anarchismus je však také politická teorie, která je mnohem rozsáhlejší než pár řádek ve slovníku. Tak jako se staví anarchismus proti vládě a státu, staví se proti kapitalismu (to jest vykořisťování a soukromému vlastnictví). Jak pravil jeden z klasiků anarchismu francouzský geograf Élissée Recluse: „Antiautoritářská kritika, které je stát předmětem, se rovnocenně vztahuje na všechny společenské instituce”. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Goldmanová a další by s ním zajisté souhlasili. Chtějí li někteří „anarcho”-kapitalisté přispět anarchistickému myšlení, oceníme překlad Sekce F z prvního dílu An Anarchist FAQ – Je „anarcho”-kapitalismus typem anarchismu? (strany 478-546, online: anarchism.pageabode.com/afaq/secFcon.html)
Těm, kdo neovládají anglický jazyk nebo se touto otázkou nechtějí dopodrobna zabývat, doporučujeme k přečtení článek od Jaroslava Fialy z A2larmu pod názvem Proč je anarchokapitalismus nebezpečná blbost.

„Anarchokapitalismus je podle mého názoru systém doktríny, který, pokud by byl implementován, by vedl k formám tyranie a útlaku, jaké má jen málo protějšků v lidských dějinách. Není ani té nejmenší pravděpodobnosti, aby jeho (podle mého příšerné) ideje byly implementovány, protože by rychle zničily jakoukoliv společnost, která by udělala takovou kolosální chybu. Myšlenka „svobodného kontraktu” mezi vládcem a jeho hladovějícím subjektem je špatným vtipem, možná stojícím za pár chvil na akademickém semináři, abychom zjistili důsledky těchto (podle mého absurdních) myšlenek, ale nikde jinde. “
— Noam Chomsky