Anarchistický festival knihy 2019

Program 2019

Historický spolek Zádruha – Anarchisté ve stávkovém boji v letech 1880 až 1938

Přednáška přiblíží stávkové hnutí a mzdové boje českých anarchistů od jeho počátků začátkem osmdesátých let devatenáctého století až po vypuknutí II. světové války, s tím že se zaměří hlavně na období rakouské monarchie. Mzdové boje na pracovištích vedli tehdejší anarchisté každodenně v různé intenzitě, avšak v letech 1882, 1893, 1896, 1900, 1906 a 1912 přerostly v masový charakter s účastí několika tisíců stávkujících. Tentokrát představíme především ty na hornickém severu.

Exarchia collective

Since the development of the Bologna Process European-level education reform plan, dated 1998, the university curricula are increasingly conceived and structured to satisfy labour market and companies. This isparticularly true in the last years, where reforms have been adopted at a national level, gradually eroding established education systems, in the context of an acceleration of the neoliberal agenda. Through a militant inquiry, the book addresses the outcomes of these reforms and, more in general, the experience of students dealing with the many aspects of neoliberalism: university and school reforms, worsening working conditions and the transformation of the city they’re living in. The imagine depicted is a landscape of precarity where people are constantly kept alone in a process that binds exploitation and the atomisation of social relations. The increasing “flexibility” that particularly affects the labour market is reflected in the university and, in the end, characterises all the aspects of the contemporary life in the neoliberal society.
Thus, university appears as a sort of “training” to get used to the precarity of the market labour and, ultimately, of life. After the presentation of the book and the inquiry beyond it, there will be time to discuss.

Klára Lang - Tělo jako prostor anarchistické strategie

Že osobní je politické víme už z feministických sloganů 60. let. Ale naučili jsme se od té doby s politikou těla pracovat? Pro osvobození nestačí jenom rozmělnit vnější struktury nadvlády, ale zbavit se i vězení, které už máme zvnitřněné. A na druhou stranu osvojením subverzivních strategií můžeme vlastní tělesnost pojímat jako jeden z široké palety prostředků rezistence proti komplexním strukturám útlaku. Jak politizovat tělo a žít ho jako tvořivou součást subverzivní pozice?

Kolektivně proti kapitálu / Mouvement communiste – Sociální stát versus sebeorganizace pracujících

Dovolávání se ochrany státu, který bude spojencem „lidu“, není jen iluze, která jde proti vzdálené revoluční perspektivě. Pro dnešek je mnohem horší, že navíc stojí v cestě obraně bezprostředních zájmů, mezd a pracovních podmínek, a sebevědomí pracujících. Ukážeme si to na zkušenostech bojů na pracovištích v Česku.

ABC – o Fenixu a jemu podobným

V posledních čtyřech letech v naší krajině probíhají dvě policejní operace s názvem Fénix (1 a 2), které stejně jako v mnoha jiných zemích obviňují lidi z anarchistického a antiautoritářského prostředí z různých trestných činů. Tyto kauzy mají mnoho společného, například fakt, že na mnoho let znepříjemní životy obviněným i jejich rodinám a blízkým, zaměstná je, nechá je vyhořet… Podíváme se blíže na kauzu Fénix 2, která se teprve nyní dostává po 4 letech k soudu, na další podobné policejní akce v Evropě a řekneme si, jakým způsobem můžeme celkem bezbolestně přispět k obraně proti policejnímu teroru v tomto kapitalistickém světě.

Maria Barba – Trvalé odstraňpvání chloupků: Konstruování genderu skrze techniky odstraňování chloupků ve Španělsku (19. – 20. století)

Přehled depilačních technik od konce devatenáctého století do počátku dvacátého století ve Španělsku”) je kniha napsána španělskou spisovatelkou Maríou Barbou, kterou nedávno publikovalo španělské vydavatelství Melusina. Tato publikace analyzuje různé techniky odstraňování chloupků, které používají ženy ve Španělsku od konce století XIX do počátku 20. století. Výzkum si klade za cíl odhalit, jak tyto postupy a farmaceutické látky způsobily vážné škody na zdraví žen, stejně jako pochopit, jak dlouho byla “bezsrstá” norma konstruována, kdy se holící strojky Gilette proslavily po celém světě: ženy potřebovaly bezpečnější a lepší výrobky, aby odstranily ze svého těla chlupy, protože byly nuceny obnovit a vybudovat akceptovatelný standard krásy a feminity než která zde byla po staletí.

Pavel Karous – Anti-Fascist Art in Czech Republic

Přednáška je věnována historii i současnosti angažovaného umění proti fašistickým a nacistickým ideologiím na Slovenské a České scéně. Přednáška spojená s diskuzí by se měla zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti fašismu dnes, kdy pravicový populismus, rasistické a xenofobní tendence nabývají u nás i ve světě na intenzitě a jestli může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti.

Food Not Bombs

Představení nové knihy i aktuální činnosti Food Not Bombs v CZ a USA.

Anarchistická federace - Představení knižních novinek

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

„To by nikdy nefungovalo,“ namítají obvykle lidé, když se jim snažíme přiblížit anarchistické pojetí lidské společnosti. Anarchie je v jejich očích utopický ideál, který v realitě nemá šanci přežít. Peter Gelderloos jim svou knihou říká, že se zásadně mýlí. Přináší desítky příkladů z celého světa, z minulosti i současnosti, a ukazuje na nich, že anarchie, tedy společenské uspořádání, v němž mezilidské vztahy neurčuje hierarchie a násilný výkon moci, ale principy solidarity a vzájemné pomoci, je nejen funkční, ale hlavně zcela přirozená. Anarchie je systém, z něhož člověk vzešel a ve kterém by žil a prospíval i dnes, kdyby o něj nebyl násilím nebo podvodem připraven. Je to také systém, v jehož rámci se může nejlépe vypořádat s naléhavými problémy dneška, jako je chudoba a nerovnost nebo devastace životního prostředí. Kniha Petera Gelderloose je historický exkurz po nejrůznějších podobách anarchie, které se ve světě kdy vyskytly. Navíc slouží i jako praktický návod pro všechny, kdo si neutěšený stav našeho světa uvědomují a rádi by s ním něco dělali. Peter Gelderloos (nar. 1982 v USA) patří k předním anarchistickým spisovatelům dneška. Je autorem řady teoretických, historických a cestopisných knih, mj. How Nonviolence Protects the State (2007), To Get to the Other Side: a journey through Europe and its anarchist movements (2010) nebo Worshipping Power: An Anarchist View of Early State Formation (2017). Pro své názory a aktivismus čelil několikrát policejnímu pronásledování. V současnosti žije v Katalánsku.

Radikální buddhismus – malá čítanka (nejen) pro anarchisty

Malá čítanka radikálního buddhismu je v Čechách, zahlcených ezoterickým brakem, první publikací svého druhu. Přibližuje čtenářům teoretické a historické základy současného sociálního a ekologického buddhismu na Západě i v Asii, kde je buddhismus takzvaně „doma“. Na příkladu odborných studií (Bondy, Fromm, Shields, Victoria) i vlastních textů angažovaných buddhistů (Učijama, Har Dajal, Ambedkar, Snyder, Cafard) dokládá bytostnou neslučitelnost buddhistické filozofie s ideologií „reálného kapitalismu“ a naopak hledá styčné body mezi buddhismem a anarchistickým myšlením. (Vybral, z angličtiny přeložil, poznámkami a doslovem opatřil Max Ščur.)

Diskuse o Solisu, anarchosyndikalismu a všem ostatním

Přijďte si popovídat o činnosti pražské solidární sítě, o práci a pracovních podmínkách, anarcho-syndikalismu nebo čemkoliv aspoň trochu souvisejícím. Diskuse je otevřena všem lidem a tématům. Na začátku diskuse bude uvedena nová publikace Solidární sítě, která je překladem brožury od kolektivu Gods & Radicals

Limity jsme my – Výzvy a strategie klimatického hnutí

Hnutí za klimatickou spravedlnost sílí, do březnové globální stávky se zapojilo milion a půl lidí a klimakempy rostou jako houby po dešti po celé Evropě. Fosilní paliva se ale pořád používají, globální jih je čím dál víc v pasti a mocní z toho pořád profitují. Čeští uhlobaroni například skupují uhelné doly a elektrárny po celém světě. Institucionální odpovědnost stojí na vládách národních států, které nejen, že k řešení krize nemají nástroje, ale navíc mají ze současného stavu samy prospěch. Tím mlčky podporují kumulaci problému. Proto je potřeba napnout imaginaci. Klimatické hnutí v této situaci sází na přímou akci. Dává zaměření na občanskou neposlušnost smysl? Na jaké cíle bychom měli mířit? Pojďte s námi diskutovat na základě teoretického backgroundu připaveného hnutím Limity jsme my.

Miloš Hroch, Viktor Palák – Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost

Knižní publikace Křičím: „To jsem já.“, kterou vydalo v listopadu 2017 nezávislé nakladatelství PageFive, bere vůbec poprvé čtenáře na průzkum málo probádané sféry českých fanzinů, tedy neoficiálních amatérských časopisů. Nabízí příběhy těch, kteří se nadchli pro první počítačové hry nebo psali sci-fi povídky, obsesivně sestavovali vlastní žebříčky metalové hudby, hardcore je dovedl na pouliční demonstrace nebo si přáli změnit nastavení společnosti vůči ženám. A ze všeho se svobodně vypsali na stránkách svého časopisu. Bilingvní publikace Křičím: „To jsem já.“ nabízí na ploše 230 stran také unikátní archivní dokumentaci a je rovněž cenným příspěvkem pro zahraniční čtenáře, protože fanzinová kultura mimo angloamerické prostředí není téměř vůbec zmapovaná.

Vydávání fanzinů je nemoc. Nákaza se z Ameriky a klubu fanoušků sci-fi přes britské punkery rozšířila po celém světě a dostala i do Československa. Příznaky a průběh fanzinové horečky v domácím kontextu sleduje autor Miloš Hroch (Radio Wave) v úvodní eseji. A kniha pak v sedmi kapitolách vypráví několik dobrodružných příběhů těch, co se nakazili - mezi nimi byl i hudební publicista a spisovatel Karel Veselý, který knihu opatřil předmluvou.

Přestože všichni hrdinové a hrdinky knihy pocházejí z rozdílných zázemí, zastávají jiné názory a chovají vášeň pro něco jiného, sdílí jedno – fanziny jsou pro ně vyjádřením vlastní identity, prostorem k sebeurčení. „Publikace má výhodu, že s ní můžeš mávat kolem sebe a křičet ‚to jsem já,‘“ shrnuje v knize esenci takových tiskovin jeden fotograf, představitel nejmladšího proudu fotozinů. Zatímco se vedou diskuze o zániku tištěných médií, mikrokosmos nezávislého tisku se rozpíná – a kniha Křičím: „To jsem já.“, na kterou editorsky dohlížel Pavel Kroulík (Respekt), je vstupní branou do této sféry. Miloš Hroch (hardcore punk), Ivan Adamovič (sci-fi), Jitka Kolářová (riot grrrl a feminismus), Michal Nanoru, Pavel Turek (fotoziny), Jaroslav Švelch (počítačové hry), Antonín Tesař (komiks) a Viktor Palák (metal)

Bob Kuřík – Mikrofon je naše bomba

Představují subkultury punkerů, skinheadů, ale také hiphoperů či technařů politický protest, nebo jen zábavu pro své účastníky? A co v takovémto prostředí vůbec znamená politika? Je obsahem subkulturního stylu, projevuje se až v interakci s mocí většinové společnosti, anebo se vyjednává uvnitř subkulturních scén podél takových témat, jako je jejich sebereprodukce nebo genderové vztahy? Můžeme říct, jak se liší vztah hardcoru a politiky v Praze a na menším městě? A jsou všichni skinheadi rasisté? Text je výsledkem rozsáhlého výzkumu interdisciplinárního týmu pokrývajícího různé oblasti toho, kde se v subkulturních scénách odehrává politika. Kniha provádí čtenáře texty různých skinheadských kapel, ideologií současné hardcorové scény i dialogem rožnovských punkerů s myšlením a činy Václava Havla. Představuje také vývoj pražského squattingu, ukazuje důsledky cyklické morální paniky kolem technoparty Czechtek na freetekno komunitu a rozebírá genderové vztahy v punkové a hiphopové subkultuře.

Fridays for Future

Jsme skupina českých středoškoláků a středoškolaček a na naší budoucnosti nám záleží více, než na našem vzdělání. Není nám jedno, že generace našich rodičů a prarodičů ničí naši zemi a naši budoucnost. Jsme znepokojeni postojem společnosti a politiků ke změnám klimatu. Požadujeme, aby se klimatická krize začala i jako skutečná krize vnímat. Napadne vás možná, že jsme mladí nezkušení a naivní, ale co potom ti, jež jsou schopni po takovou dobu úspěšně přehlížet zprávy a varování uznávaných vědců a vědkyň? Ne, nejsme naivní děti, kterým se nechce sedět ve školních lavicích, jsme mladí lidé, kteří nevidí jiné řešení, než jasně a zřetelně bojovat o to, co nám právem náleží. O naši budoucnost. Dokud nebudou klimatické změny odvráceny a udržitelnost nebude na každodenním pořádku, nehodláme přestat. Planetu máme pouze jednu a nemůžeme si dovolit ji zničit. Jsme součástí mezinárodního hnutí mladých lidí, kteří bojují za svou budoucnost. Každý pátek po celém světě vychází do ulic stávkovat tisíce studentů a studentek, kteří po politicích a dospělých požadují co nejrychlejší řešení klimatické krize.

BIack Isla Mystic Brothers - Bojovníci za řád chaosu Multiplatformní projekt BIMB pulsuje v souřadnicích vymezených zlatým řezem konspirační propagandy a sdílené digitálním (s)vědomím. Ozvuky pop-artové ikonografie a sampledelické hudby oživují odkaz pohřešované formace CBK. Obraz - zvuk - text jsou zde podřízeny ideologii nezvratného pohybu společenského hnutí směrem ke svobodné autonomní zóně - Černému Ostrovu (Black Isla), Ten každým dnem dostává jasnější obrysy. Mystické Bratrstvo (Mystic Brothers) věrné myšlence anarchismu se stává antropologickou diverzí, zpřetrhávající okovy mediálního zotročení a kulturní slepoty. BIMB se tak zrodil, aby zneklidňoval vše chny maj itele domnělé pravdy a nastolil novou radikální utopii.

Arnošt Novák – Mimo stát a strany: Politika autonomní levice

Přednáška polemizuje s určitým přesvědčením, které panuje na české „radikálně levicové“ scéně: sociální hnutí jsou jakousi nedospělou fází politické strany a reálné změny se dosáhnou především skrze institucionalizovanou parlamentní cestu. Polemizuje ale také s přesvědčením ortodoxních anarchistů, kteří vidí jedinou cestu skrze revoluční cestu „změň vše“, aniž by se tato jejich politika „kontaminovala“ tou stranickou.

Zpochybňuje představu, že existuje jedna levice a rozvíjí tezi, že existují dvě levice (jako ideální typy), které mají svojí vlastní logiku, projevující se jak v jejich politické představivosti, tak i v jejich politické praxi. Jedna levice je ta stranická, institucionální, která spočívá na vertikálních, hierarchických a zastupitelských modelech organizace. Je to levice, která se pohybuje v mezích daných statusem quo, politiku chápe především jako profesionalizovanou aktivitu orientovanou na technologii moci a orientuje se na získání moci ve státě. Je to levice, která pokud prosazuje sociální změny, tak především shora dolů.

Vedle toho existuje autonomní, mimoparlamentní levice, která pracuje s horizontální participací, sebe-organizací, diverzitou a přímou akcí. Je to levice, která daný status quo často explicitně zpochybňuje a odmítá a usiluje o radikální proměny zdola. Organizuje se mimo zavedené státní struktury (politických stran, odborů a NGO), je pro ni důležitý soulad prostředků a cílů (prefigurativní politika), zpochybňuje samotnou představu a praxi zastupování a snaží se proto rozvíjet alternativy ke státu a kapitalismu tady a teď. Vždy je to ale v nějaké interakci s aktéry statusu quo (státem, policií, korporacemi, politickými stranami).

Uvedené dvě logiky jsou nezaměnitelné a představují dva různé typy „politiky“. Konkrétně – řečeno s Rancierem – institucionální levice se pohybuje v hierarchickém řádu statusu quo, proti tomu autonomní levice jedná na základě předpokladu rovnosti a představuje tak rancierovskou politiku, tedy vše to co daný řád narušuje, zpochybňuje a potenciálně zásadně proměňuje.

Přednáška debatuje různé podoby autonomní levicové politiky a jejího potýkání se s institucionální levicí a statusem quo. Nezastává pozici, že tyto dvě levice jsou a mohou být v současnosti na sobě nezávislé, že autonomní levice se nesmí a nemůže kontaminovat, nýbrž spolu s Ranciérem považuje „hranice“ mezi institucionální levicí policejního řádu a demokratickou politikou autonomní levice za tekuté, a proto debatuje i jejich vzájemné interakce. Zároveň se snaží diskutovat tezi, že zásadní sociální změna současné kapitalistické společnosti se neobejde bez rozvíjení autonomní levicové politiky.

DALŠÍ PROGRAM

Release gig A-písničky

Nejnovější, trochu netradiční publikací z dílny Nakladatelství Anarchistické federace je A-písnička s podtitulem „kytarový zpěvník anarchistických, antifašistických a jiných antisystémových písní“. Najdete v ní padesát rozmanitých kousků z různých koutů světa a časových období, které spojuje touha po svobodě a rovnosti. Knížka bude poprvé k dostání právě na bookfairu a přijdou vám ji představit dobře známí českoslovenští folkaři a folkařka, kteří mají ve zpěvníku taky svoje zářezy: Beltza Gorria, Dáša fon fľaša a OiOi Piratoi. Tentokrát ale nebudou hrát vlastní tvorbu – zahrají vám několik písniček ze zpěvníku, které jsou jejich srdcím milé. Většinu z nich asi budete znát, takže žhavte hlasivky a připravte se na sborové zpěvy od začátku do konce!

D-Zona - Anarchist discussion: David Graeber on Bullshit Jobs

Discussion organized by D-zona during which we are going to talk about two texts by anthropologist David Graeber on "Bullshit job": On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant" (2013) and "A Brief Excursus on the History of Make-work and Particularly of the Concept of Buying Other People's Time" (2018). The first text is a 2013 article that Graeber published in an activist magazine Strike! After the publication, Graeber got very positive reactions of the readers, and decided to study more profoundly the phenomenon of bullshit jobs. As a result, he published a book Bullshit Jobs: A Theory in 2018. The second text – a part of this book – treats people's relationship to working hours and to the time in general. Please read the texts in advance to be able to participate actively at the discussion. You will find the pdf with both texts in this link. We will have some printed copies on the D-Zona table at the Anarchist Book Fair too. The discussion will be in English. In the occasion of this discussion, we organize a collection to which you can voluntarily contribute. The money will be used to buy the Graeber's book Bullshit Jobs: A Theory which will be then accessible for the public in the Radical Library.

Promítání dokumentu Síť

V Rusku současné radikálně levicové hnutí čelí nebývale širokým a brutálním represím ze strany tamní tajné policie FSB. Kvůli členství v tzv. Síti, tj. údajně teroristické organizaci, kterou si ale FSB nejspíš celou vybájila, už několik ruských anarchistů a antifašistů sedí mnoho měsíců ve vazbě. Věznění byli navíc nuceni k přiznání, a to obzvlášť brutálním mučením. Film, který popisuje celou kauzu, bude doplněn povídáním o ruském anarchistickém hnutí a aktuální situaci ohledně celé kauzy. (Сети, Síť, 30 min., v ruském znění s českými titulky)

Zinový workshop

Co je zin? A nechceš si jeden vyrobit? Všichni jste zvaní na workshop výroby zinů, ať jste na jakékoliv úrovni. Na workshopu se budeme bavit o důležitosti našich hlasů, dostupnosti zinů a různých našich nápadů, které máme na jejich výrobu. Poskytneme všechen materiál pro vytvoření šestistránkového zinu. Zkusíme stihnout dokončit zin během workshopu (ale je taky v pohodě ho dokončit potom doma!).

Dětský koutek

...TBA...

Nejen knižní freeshop

...TBA...

Jídlo

...TBA... (vše vegan)

AFTERPARTY (Bike_Jesus)

Ctib – discoegopunk / Rožnov
Unicorn Partisans – discopunk vs. technocrust / Germany
Have you seen Jenny (Sharpen Your Fringe) – lipstick, crowbars, loud punk songs and queer zines
Dáša Fon Fľaša
Prach
DJ's: Dzony59 (techno), Conspira (techno)

Infocentrum Salé naproti bude otevřené - chillout a jídlo