Anarchistický festival knihy 2019

Stánky

Historický spolek Zádruha

Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďuje zejména na období v rozmezí let 1880 až 1938. Cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snaží se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur v rámci Knihovny Zádruhy, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav. Svoji práci však neomezuje pouze na badatelskou a osvětovou činnost. Snaží se pečovat o místa spjatá s tímto hnutím a jeho účastníky. Jde především o záchranu hrobů bývalých členů, aby vzpomínka na ně nezmizela.

Pravěk

Pravěk je projekt fungující jako nezávislé DIY literární sdružení, které pomáhá mladým autorům vydat jejich díla do světa bez čekání ve frontě a plazení se před komerčními vydavateli. Vystupuje proti jakýmkoli omezováním provozovat nezávisle DIY kulturu. Chceme tak propagovat okrajové autory a hlavně ukázat, že nezávislá a nekomerční tištěná média ještě nezanikla. Šíříme dle dohody cokoliv, co není rasistické, xenofobní či jinak netolerantní, ovšem zároveň si ani nehrajeme na politicky korektní hodné liberální dětičky uzavřené ve vlastní sociální bublině. Usilujeme o návrat nonkonformního revoltujíc í ho umění na bázi „anyone can do it“. Provozujeme i nezávislý sub-label Pravěk Noise Section, v němž propagujeme převážně soudobou extrémní a okrajovou hudbu včetně distribuce různorodých fanzinů a zinů. Na Anarchist bookfairu představíme hned několik novinek, a to v žánrech, do nichž jsme dosud nezabrousili! Těšíme se na vás!

Salé

Distribuce anarchistického infocentra, které na Žižkově funguje od roku 2012. V průběhu roku zde probíhají přednášky, promítání, diskuze, workshopy, vaření Food not Bombs, schůzky kolektivů a především legendární komunitní večeře za dobrovolný příspěvek, vše na bázi DIY. Otevřeno je podle programu zhruba čtyřikrát týdně. Během Anarchistického festivalu knihy bude fungovat jako jídelna. Stejně jako každý rok i letos děláme před bookfairem větší objednávku knížek, můžete se těšit na řadu novinek!

Black Seeds / Černá ruka

zapatistická káva dovezená a zpracovaná novým českým družstvem, řemeslné výrobky ze zapatistických kooperativ, plakáty z radikálních grafických dílen v Mexiku, zapatistická literatura, knižní novinky z pražské grafické a knihtiskařské dílny…

A2

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu. Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění. Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.

Anarchistický černý kříž

Anarchistický černý kříž (ABC) je iniciativa, která pomáhá neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu se státním aparátem, jsou vězněni nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů. Jeden z hlavních cílů ABC je tedy zajišťovat finance a následnou právní pomoc. Mezi další činnosti Černého kříže patří shromaždování informací o jednotlivých kauzách, rozšiřování těchto informací, navštěvování vězňů, psychická i materiální podpora. Dále pak posílání protestních e-mailů, dopisů a pořádání solidárních akcí a demonstrací. Náklady na obhajobu obviněných aktivistů a aktivistek jsou značně vysoké. ABC je anarchistická iniciativa, nepřijímá tedy žádné peníze z grantů nebo od nevládních organizací. Hlavní zdroj peněz jsme my sami. Je důležité si uvědomit, že pomoc ABC budeš možná zítra potřebovat i ty! Naší je zbraní je solidarita!

Rupression distro

Benefiční trička a mikiny z ruské kampaně Rupression, která byla založena na podporu anarchistů a antifašistů vězněných v Rusku v rámci kauzy Síť. Ruská tajná policie z nich brutálním mučením elektrickým proudem a bitím dostala přiznání ke členství v teroristické organizaci Síť, kterou si fízlové vymysleli. Někteří z vězněných čekají ve vazbě už rok a půl.

KPK

Skupina podporující politickou nezávislost pracující třídy na kapitálu, státu, politických stranách i odborech.

D-Zona

D-zona je autonomní prostor zaměřený na (sebe)vzdělání, sdílení dovedností, na kreativní společnou činnost. Spravujeme ho kolektivně na nehierarchických principech, hostíme Radikální knihovnu a Rudý antikvariát a poskytujeme prostor různým levicovým a anarchistickým kolektivům.

Limity jsme my

Jsme otevřené občanské hnutí za klimatickou spravedlnost tvořené zdola. Usilujeme o konec doby uhelné a skrze přímou akci se stavíme proti těžbě a spalování uhlí.

Active Distribution

Active Distribution/Aktivní Distribuce začala jako squatterské knihkupectví v londýnském Hackney v roce 1989. Zůstala vytrvale DIY, nezisková a pod vlivem anarcho-punku až do roku 2007, kdy anarcho-punk ztratil pro Jona význam. Active Distribution nadále pokračovala v šíření myšlenky šíření „všech anarchistických věcí“ tak levně, jak je to jen možné, dokud se nerozdělelila na dvě samostatné organizace v roce 2018. Od té doby Jon provozuje vydavatelství z jeho nové základny v kopcích Chorvatska, zatímco kolektiv přátel z Bristolu přijal nemalou výzvu pokračování s původní Active Distribution. Letošní stánek bude zahrnovat pouze knihy vydané Nakladatelsvím Active Distribution a bude proto menší než ten, který jste na Anarchistickém festivalu knihy mohli vidět v minulosti. Společně s knihami přivezeme hromadu samolepek!

PM Press

PM Press byla založena koncem roku 2007 malým kolektivem s desetiletími zkušeností s vydáváním, médii a organizační činností. Spiklenci kolem PM Press vydali a rozšířili stovky knih, brožur, CD a DVD. Členové PM Press rozjeli stále fungující anarchistické knižní festivaly, vedli úspěšné squattery organizované kampaně a úzce spolupracovali s knihkupectvími, akademickými konferencemi a dokonce i s rockovými kapelami, aby doručili politické a podnětné myšlenky do všech oblastí života. Jsme dost staří na to, abychom věděli, co děláme, a zároveň dost mladí, abychom věděli, co je v sázce. Základnu máme v Oaklandu, USA. Stánek PM Press na letošním bookfairu budou provozovat soudruzi z Active Distribution.

AK Press

AK Press je samosprávný kolektiv pracujících, který publikuje a šíří radikální knihy, vizuální a zvuková média a další podnětné materiály. Jsme malí: sedm lidí, kteří pracují dlouhé hodiny za malé peníze, protože věříme v to, co děláme. Jsme anarchisté/ky, což se odráží jak v knihách, které vydáváme, tak ve způsobu, jakým organizujeme naše podnikání. Rozhodování v AK Press je prováděno kolektivně, počínaje tím, co budeme publikovat a šířit, až po to, jak si práci rozdělíme. Veškerá práce, od zametání podlah po zvedání telefonů, je sdílená. Když nám někdo zavolá a ptá se „kdo to má na starosti?“ Odpověď zní: všichni. Naším cílem není zisk (i když musíme platit nájemné), naším cílem je dostávání radikálních slov a obrazů k co nejvíce lidem. Knihy a další distribuovaná média jsou publikována nezávislými tiskárnami, nikoliv tiskárnami korporátních gigantů. Děláme je široce dostupné, aby vám pomohly v dělání pozitivních (nebo co, sakra, revolučních) změn ve světě. Jak pravděpodobně víte, věci, které šíříme, jsou čím dál tím méně dostupné v obchodních řetězcích korporátních vydavatelů. Naše základny jsou v Chicu, v Kalifornii a v Edinburghu, ve Skotsku. Stánek AK Press na letošním bookfairu budou provozovat soudruzi z Active Distribution.

Śto Čitáš

Što Čitáš? je anarchistickým vydavatelstvím od roku 2001, i když vydavatelský projekt začal fungovat už dříve jako součást Záhřebského anarchistického hnutí (ZAP), které bylo aktivní v letech 1991-2001. Poté Što Čitáš? pokračoval s vlastním publikováním. Od té doby jsme vydali více než 30 titulů, většinou knih a brožur o anarchismu a souvísejících tématech. Provozujeme také knihkupectví v Záhřebu, kde prodáváme nové knihy i knihy z druhé ruky, které pokrývají široké spektrum témat od klasické literatury až po současné tituly, SF, komiksy / grafické romány, knihy o antropologii, filosofii, feminismu, anarchismu, subkulturách, hudbě, současném umění, permakultuře, d.i.y. příručky a další… Vedle knih děláme vlastní sítotisk bavlněných tašek, a také vyrábíme odznáčky.

Broken Books

Broken Books je knižní nakladatelství zaměřující se na sociologii, filosofii, politologii a příbuzné obory. Vydáváme knihy autorů, kteří nás donutili zamyslet se. Nyní Vám nabízíme možnost zamyslet se s námi.

Nakladatelství Anarchistické federace

Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí. Nejsme profesionálové. Naše práce na vydávání publikací je limitována našimi schopnostmi a možnostmi. Děláme ji ve svém volném čase, a to nejenže zcela nezištně, ale velmi často s vynakládáním vlastních prostředků. Naše činnost je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny. U některých publikací proto uvádíme doporučený příspěvek na pokrytí nákladů. Nakladatelství AF se zaměřuje na vydávání několika periodik: nástěnných novin A3 (měsíčně), zpravodaje Zdola (příležitostně) a anarchistické revue Existence (dvakrát ročně). Vedle toho se snažíme vydávat publikace přibližující historii, teorii a praxi antiautoritářského hnutí, ale nebráníme se ani odlehčenějšímu žánru, kterým je komiks.

Solis

Solidární síť je neformální skupina lidí, která se rozhodla společně hájit svá práva a řešit problémy na pracovišti i mimo něj. Chceme-li uspět, máme větší šanci dosáhnout cíle společně než jako jednotlivci. Nechceme se přitom spoléhat na soudy, odbory, sliby šéfů či politiků. Z principu jednáme bez zástupců, prostřednictvím kolektivních přímých akcí. Kromě sporů na pracovišti se zaměřujeme na organizaci solidárních akcí a kampaní za požadavky poškozených zaměstnanců či brigádníků a jejich práva. Naše činnost je dobrovolná a vykonáváme ji v rámci svého volného času. Nemáme placené funkce. Principy, na kterých stavíme, jsou rovnost, vzájemná pomoc a solidarita.

Neklid

Nové samosprávné a nekomerční nakladatelství, které chce vydávat knížky, které by jinak česky asi nevyšly. Zajímá nás neutoritářská, progresivní levicová politika a chceme zprostředkovat aspoň malou část toho nejlepšího, co vychází jinde, a do budoucna i vydávat české autory a autorky.

Rubato

Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem bylo a je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

K115

Kolektiv 115 je nedávno vzniklá radikálně levicová skupina z Prahy. Přináší nedogmatickou levicovou politiku a nové formy jazyka a kultury protestu. Aktuálně sestává z pracovních skupin soustředících se na antifašismus, feminismus a právo na město.

Kudla Press

Risografická dielňa a nezávislé vydavateľstvo so sídlom v Prahe, Českej republike.

Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu.

Extinction Rebelion

ZINY

...TBA...