Anarchistický festival knihy 2023 Praha

STÁNKY A DISTRA

... PŘŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME

A2
A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu. Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.
Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.
https://www.advojka.cz/


Acerbic distribution

Acerbic distribution funguje od roku 2010 jako samoorganizovaný kolektiv pro distribuci knih a brožur, jehož hlavním cílem je zpřístupnit anarchistické a další radikální politické spisy širšímu okruhu zájemců. Sídlí v Lublani ve Slovinsku. 

https://acerbic.avtonomija.org/en/about-acerbic/

Absynt 
V Absynte vydávame knihy pre 21. storočie. Snažíme sa zvedavých a odvážnych ľudí sprevádzať chaosom dnešnej rýchlej doby a prinášame im príbehy a reportáže, o ktorých je potrebné hovoriť nahlas. Dôležité témy podávame pútavo a zrozumiteľne a potrpíme si na kvalitný dizajn.
https://www.absynt.sk/

Adolescent
Nakladatelství Adolescent je malé a na nikom nezávisející nakladatelství, které si před 16 lety vymyslel a nadále provozuje Aleš Kauer, a to za pomoci Zdeňka Stejskala (IT) a relativně nově i s editorsko-redakčními posilami Kinem Peklo a Janem Spěváčkem. Z původně nepravidelně tisknoucího samizdatového LGBTQ+ projektu se etablovalo jako bibliofilní nakladatelství mnohem univerzálnějšího (a přesto barevnějšího) profilu. Adolescent tiskne kromě známých jmen současné básnické scény i experimentálněji laděné texty. Zároveň je Adolescent ekologický, environmentální, multisexuální, pacifistický a tolerantní.
Nakladatelství Adolescent je od začátku děláno stylem D.I.Y. Nebráníme se mecenášům, ale fungujeme nezávisle, bez grantů a podpory velkých distribučních sítí.
www.adolescent.cz

Active Distribution Publishing
Active Distribution/Aktivní Distribuce začala jako squatterské knihkupectví v londýnském Hackney v roce 1989. Zůstala vytrvale DIY, nezisková a pod vlivem anarcho-punku až do roku 2007, kdy anarcho-punk ztratil pro Jona význam. Active Distribution nadále pokračovala v šíření myšlenky šíření „všech anarchistických věcí“ tak levně, jak je to jen možné, dokud se nerozdělelila na dvě samostatné organizace v roce 2018. Od té doby Jon provozuje vydavatelství z jeho nové základny v kopcích Chorvatska, zatímco kolektiv přátel z Bristolu přijal nemalou výzvu pokračování s původní Active Distribution.
http://activedistribution.org/


ABC Belarus
Anarchistický černý kříž Bělorusko (ABC-Bělorusko) podporuje represované, zatčené a uvězněné anarchisty a sociální aktivisty, jejichž myšlenky a aktivity nejsou v rozporu s myšlenkami anarchismu. V letech 2009 až 2022 skupina podpořila více než 70 aktivistů různými formami, od placení právníků a dalších právních poplatků až po podporu rodin a blízkých potlačených.
https://abc-belarus.org/ 


AFED
Nakladatelství Anarchistické federace se zaměřuje na vydávání publikací o anarchistické teorii, historii a praxi. Má na kontě bezmála padesát knih, kapesních brožur, komiksů i zpěvníků a podobných libůstek.
Několikrát do roka přijdeme s novým číslem anarchistické revue Existence, každý měsíc připravujeme nástěnné noviny A3 a u příležitosti různých akcí zpravodaj Zdola.
Nejsme profesionálové a nechceme ani nečekáme zisk. Výtěžek z prodeje putuje vždy na pokrytí tisku a tvorbu dalších publikací. Snažíme se rozšiřovat obzory anarchistického hnutí i sebe samotných - a taky nás to baví.
Těšíme se na viděnou u stánku!
https://www.afed.cz/

Broken Books
Broken Books je knižní nakladatelství zaměřující se na sociologii, filosofii, politologii a příbuzné obory. Vydáváme knihy autorů, kteří nás donutili zamyslet se. Nyní Vám nabízíme možnost zamyslet se s námi. Naše knihy koupíte zde nebo v každém lepším knihkupectví.
https://brokenbooks.cz/


Canc
Pohádky pro dospělé. Malé brněnské nakladatelství vzniklo v lednu 2022 v reakci na nedostatek literatury, která by se zabývala BDSM, LGBT, Furry a dalšími ožehavými tématy. Velká nakladatelství si nechtějí „kazit“ dobré jméno, proto se zdráhají takové tituly vydávat. My se s tím ne*ereme.
https://www.canc.cz/

Centrala
Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. Od podzimu 2017 začínáme vydávat komiksy a picture-booky i v Česku. Naše nakladatelství chce oslovit čtenáře a čtenářky, kteří umějí ocenit podstatné a dobře odvyprávěné příběhy. Centrala má tři hlavní ediční řady: Laská (knihy a komiksy pro děti), Život (komiksy) a Smrt (art-booky). Komiks – to je pro nás obraz života v pořádném rámu.
https://www.dropbox.com/s/xib841i9ty5xcre/profile%20Centrala.jpg?dl=0


Demotivační citáty
Demotivační citáty pro každé pondělí je tvůrčí skupina reagující na širokou společenskou problematiku motivace, osobnostního růstu, kariérismu či workoholismu, proti nimž staví kult negativní energie, vyhoření a rezignace jakožto pevné světonázorové vize. Vydává nezávislé demotivační brožurky, jakož i další tiskoviny a anti-meditační pomůcky, mezi nimiž si získal širokou oblibu zejména demotivační diář.
https://www.facebook.com/demotivationalquotesforeverymonday 


Forged books
Forged Books je anarchisticky smýšlející mikrotiskárna z Velkého Manchesteru ve Velké Británii. Vydává eseje a studie z oblasti kultury, historie a subverze. Provozují také pravidelný knižní klub prostřednictvím databáze Anarchistické knihovny. Forged Books je distro ve Velké Británii, USA a ČR.  Tiskneme nebezpečné knihy.
https://forged.noblogs.org/


Iniciativa nájemníků a nájemnic
Jsme studenti a pracující, ženy a muži, vdané a svobodné, rodiče i bezdětné, které trápí podmínky, v nichž žijeme. Máme za sebou zkušenosti s aktivismem, organizováním a politickou práci – a chceme pokračovat s těmi, kteří se na nespravedlivé věci nechtějí jen dívat, ale chtějí je měnit. Není to lehký boj a sami se ho teprve učíme. Jsme ale rozhodnutí společně vymýšlet, jak zlepšit své podmínky, jak si poskytovat vzájemnou podporu – a nezapomeneme si potom zajít společně na pivo.
https://iniciativanajemniku.cz/


KPK

Dnešní doba přeje státu, národu, populismu, kapitálu, lidu. „Radikální“ aspirace  degenerovaly do požadavků na jiný stát (s daňovou progresí, velkorysejší sociální sférou, zelenou politikou, atd.). 

Aspirací autonomie pracujících je, aby vyrostla jiná pracující třída. Taková, která dokáže do dění na pracovištích i ve společnosti zasáhnout jako svébytná moc, nezávislá na podobě a zájmech státu, na důvodech zaměstnavatelů, na logice kapitálu, na limitech odborů. 
Máme konkrétní zkušenosti, že když pracující vsadí na vlastní sílu a bystrost, mohou si vymoci leccos, lepší peníze, pracovní podmínky, důstojnost. A též, především, přesnější, kompetentnější politický náhled na svoje kolektivní postavení, zájmy.
Máme přesvědčení a historické náznaky, že se touhle cestou dá překonat společnost kapitálu a státu. 
Tímhle směrem se snažíme propojovat praktické úsilí s teoretickým, opřeným o Marxovy kategorie.
Nehledáme jiný, „vstřícnější“ stát. Se vší pokorou a akceptací minoritní „cesty proti proudu“ hledáme svobodu, kterou může přinést jen „jiná“ pracující třída. 
Kolektivně proti kapitálu/Mouvement Communiste (KPK/MC)
https://protikapitalu.org/
https://mouvement-communiste.com/ 


Kudla Werskstatt
Kudla Werkstatt je nezávislé risografické studio a vydavatelství, které je otevřenou platformou pro spolupráci s umělci z různých oborů. Důraz je kladen na kvalitu a celkové provedení díla. Pod hlavičkou Kudla Press bylo dosud vydáno více než 20 publikací umělců, které obsahují především výtvarné umění, ilustrace nebo komiksy.
https://kudlapress.bigcartel.com/

Nakladateľstvo bod zlomu (NBZ)
NBZ je neziskový vydavateľský projekt zameraný prevažne na publikovanie cudzojazyčných textov, ktoré sa zaoberajú hnutím pracujúcich. Vznikol na jar 1999 a od roku 2002 funguje ako pracovná skupina zväzu Priama akcia. 
Vydavateľská činnosť je zameraná na teóriu aj prax s cieľom ďalej ich rozvíjať a prepájať s každodenným organizovaním sa. 
Publikácie sú k dispozícií zdarma na webstránke https://nbz.priamaakcia.sk a väčšina z nich bude vo fyzickej podobe za dobrovoľný príspevok aj na AFK.


Neklid
V Neklidu vydáváme knihy, které by jinak u nás nevyšly. Zaměřujeme se na levicovou teorii a praxi, vydáváme environmentální, feministickou, politickou, ekonomickou a příbuznou literaturu v překladech i od českých autorek a autorů. 
Neklid není klasické nakladatelství, ale je založen na dobrovolné osvětové práci, do které se můžete zapojit i vy. 
Vydávání knih pod značkou Neklid je jednou z činností zapsaného spolku Svobodná knihovna, který se zaměřuje na vzdělávání se zaměřením na sociální, environmentální a kulturní témata a na podporu a rozvíjení kritického myšlení.
https://www.neklid.org/


Nevim
Jsme nakladatelství sociálního družstva Tři Ocásci. Chceme vydávat literaturu, nebo klidně i pseudoliteraturu, která posiluje radikální imaginaci a antisystémový smysl pro humor.
Název Nevim odkazuje na sokratovské pokrčení rameny nad marností snahy vědět úplně všechno a na ocásčí flow nikdy nekončícího posunu a návratu. A v neposlední řadě na zapatistické hnutí, které kráčí s otázkami společně a pomalu, protože cíl je daleko.
https://nevim.triocasci.cz/

Plusko+
Kolektiv Plusko+ je brněnsko-pražské queer seskupení, které vytváří bezpečný prostor pro všechny člen*ky lgbtqia+ komunity, pro všechny co se hledají, co nezapadají a pro všechny, co jsou sami pluskem, co se hladají. Pravidelným každotýdením setkáváním v Brně i v Praze mobiluzují k akci ve prospěch kvír feministické revoluci. Mimo pravidelné vzdělávací akce, filmové projekce, ravy, karaoke a podpůrné skupiny nedávno přeložilyi knihu ZA HRANICE GENDEROVÉ BINARITY od Alok Vaid-Menon. Společně také vytvořilx sérií nálepek a triček s lgbtqia+ mozivy. Více o Plusku+ se můžete dozvědět na jejich instagramu @pluskolektiv a nebo jejich stránkách www.pluskolektiv.cz


Pravěk
Undergroundové sdružení Pravěk fungovalo v letech 2013-2020 jako nezávislé DIY nakladatelství sloužící převážně mladým, nezávislým a neprotežovaným autorům jako platforma pro šíření jejich autorských děl. Do současnosti se někteří autoři stále podílejí na nezávislých šířeních těchto publikacích i poté, co Pravěk fakticky ukončil činnost. Jedná se o nízkonákladové autorské knihy, fanziny, brožurky, grafiky, ale i hudebniny převážně okrajových žánrů.

Radical Graffity
kolektiv cestující aktuálně po Evropě. Přiveze ziny a samolepky. 
Radical Graffity je mediální projekt pro publikování anarchistických, antikapitalistických a antifašistických samolepek, plakátů, graffiti a street artu z celého světa.
V rámci tohoto úsilí spravujE stránky na sociálních sítích na řadě platforem, provozujE distribuci samolepek a vydává polopravidelný zin.

RFK
Jsme křesťansko-feministické ekumenické uskupení. Vnímáme církev nejen jako společenství věřících lidí, ale také jako instituci, jež má politickou moc. Vymezujeme se proti jejím mocenským aktivitám, které spočívají v propojování církevní hierarchie, patriarchálních pořádků a kapitalismu. Vycházíme z různých pozic v církevních denominacích i mimo ně. Feminismus v našem pojetí znamená solidaritu se sociálně slabšími, utlačovanými a skupinami, jejichž hlas není slyšet.


RTP
Radikální teorie a praxe" se zrodila v roce 2010 jako neformální síť dobrovolníků, kteří ve svém volném čase kolektivně překládají knihy, a počátkem roku 2014 se vyvinula v nakladatelské družstvo, v němž se vztahy budují horizontálně a rozhodnutí se přijímají konsensem.
Vydáváním knih o historii osvobozeneckých hnutí, sociálních a ekologických iniciativách, alternativních ekonomických modelech a politických vězních se snažíme inspirovat aktivisty k novým činům a posouvat naši společnost směrem k sociální transformaci.
Naším cílem je šířit informace v co nejširším měřítku, nikoliv za účelem zisku, proto naše knihy po určité době dáváme volně k dispozici.
Jsme otevřeni novým přispěvatelům, spolupráci s autory a dalšími kolektivy a jsme otevřeni návrhům na překlad a vydání vhodných knih.
Veškeré dotazy a podněty můžete zasílat na adresu rtp@riseup.net.
https://www.rtpbooks.info/

Rubato
Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem bylo a je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.  
http://rubato.cz/


Salé distribuce
Začátkem roku 2012 byla v žižkovském infokafé Salé založena otevřená knihovna, která nabízela tituly českých a zahraničních (nejen anarchistických) nakladatelství a kolektivů. Během desetileté existence se zde a také na mnohých festivalech, koncertech a ulicích, kam se členové vydávali, přečetlo a prodalo tisíce knih. Skupina okolo Salé, která se dodnes podílí na pořádání Anarchistického festivalu knihy a navštěvuje další jeho odnože napříč Evropou, byla nucena svoje zázemí opustit a pokračovat ve své práci jinak.
Část z nás začala spolubudovat družstevní projekt Roleta39, kam se celá distribuce nakonec přesunula a začala dále rozšiřovat. Také díky spuštění internetového prodeje se podařilo dosah radikální a politicky uvědomělé literatury rozšířit mimo dosavadní okruh přívrženců a běžně nedostupné publikace se nyní volně šíří do všech stran. Smyslem celé této snahy je nedovolit vám zakrnět. Nenecháme si náš názor jen pro sebe. Nepřistoupíme na omezenost.
https://saledistro.org/


Sedmá generace
Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu. Osu každého čísla tvoří hlavní téma, v němž podrobně přibližujeme nadčasovější jevy a trendy, kupříkladu sdílení, pomalý život, práva rostlin, eko-sex nebo plastocén. Mimoto pravidelně přinášíme reportáže, rozhovory, knižní a filmové recenze nebo seriály o šetrnější spotřebě a médiích. Vedle tištěné verze vychází 7.G i ve formátech pdf, mobi a epub, na webu je pro předplatitele k dispozici celý archiv. Vydavatelem 7.G je pobočný spolek Hnutí DUHA – Sedmá generace.
Název časopisu, který do roku 1997 vycházel jako Poslední generace, je symbolický. Inspirováni Velkým zákonem Irokézů jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li jako lidstvo žít na této planetě ve spokojenosti a míru, musí naše jednání zohledňovat také potřeby našich potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm generací po nás.
https://sedmagenerace.cz/


Spink distro
Anarchofeministické, proti-pracovní, veganské open-source distro, které mnoha slovy přenáší jedinou zprávu: místo toho, abychom se usilovně snažilx začlenit do systému, který nás vykořisťuje, pojďme si radši dát spink, šlofíček, či dvacijášek. 
https://gitlab.com/spinkdistro/Zines

spinkdistro.art


Utopia libri
Družstevní nakladatelství UTOPIA LIBRI vzniklo po dlouholeté zkušenosti ze spolupráce mimo jiné na knihách v nakladatelství Intu (2003-2007) a nakladatelství Neklid (2018-2021), na nichž jsme se podílely nejen sazbou a grafickou úpravou obálek, ale i redakčně a korektorsky. 
https://www.utopia.cz/ 


Walden press
Soběstačnost, šetrnost, proměna tržního ekonomického modelu, ochrana klimatu nebo zdravější krajina i města. Aktuálně pracujeme na titulech s českými autory a autorkami. Tematicky se budou věnovat pěstování a fenoménu zahrádkaření v kontextu ČR, ekologickému zemědělství či šetrné, lokální a rostlinné kuchyni. Na období 2023/2024 pro Vás tým Walden Press připravuje také několik zahraničních knižních titulů, které pomáhají měnit postoj k životnímu prostředí, společnosti i sobě samým.
https://www.waldenpress.cz/


Zádruha
Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďuje zejména na období v rozmezí let 1880 až 1938. Cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snaží se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur v rámci Knihovny Zádruhy, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav. Svoji práci však neomezuje pouze na badatelskou a osvětovou činnost. Snaží se pečovat o místa spjatá s tímto hnutím a jeho účastníky. Jde především o záchranu hrobů bývalých členů, aby vzpomínka na ně nezmizela.
https://zadruha.noblogs.org/