Anarchistický festival knihy 2023 Praha

PROGRAM FESTIVALU

... PŘŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME

Cross Club

Salónek Kavárna

13:00 – 14:00 / Nemám co skrývat: praktická ochrana soukromí s IuRe a NoLog

Zástupci z organizací IuRe a NoLog v úderné přednášce představí svoji činnost zaměřenou na ochranu soukromí a svobod nejen v digitálním prostoru. Zatímco digitálně-právní neziskovka IuRe aktuálně upozorňuje například na nutnost zachovat hotovost a obecně pak na "právo na analog", spolek NoLog nabízí nástroje na komunikaci a tvorbu sdílených dokumentů, které jsou vítanou alternativou ke službám technologických gigantů. IuRe na festivalu zároveň představí svůj tištěný zpravodaj Digitální svobody.

https://www.iure.org/

https://nolog.cz/

jazyk: Čeština

14:00 – 15:00 / ABC-Bělorusko o represích v Bělorusku a současném odporu proti režimu

Dva a půl roku po povstání v Bělorusku proti Lukašenkově diktatuře zůstává ve vězení přes 2300 lidí za účast na různých akcích proti režimu. Desítky tisíc lidí opustily zemi, aby se vyhnuly trestnímu stíhání. Nyní jsou rozptýleni po celém světě, mnozí skončili v Polsku. Stovky lidí bojují na Ukrajině za zastavení ruského imperialismu a doufají, že se tím otevřou nové možnosti pro celý region.

Anarchisté patří k těm, které politické represe posledních let tvrdě zasáhly. Nejméně 25 anarchistů a antifašistů sedí v tuto chvíli ve vězení, přičemž tresty odnětí svobody dosahují až 21 let. Mnozí z nich jsou pod neustálým tlakem vězeňské správy, zatímco režim pokračuje v jejich dalším stíhání za odpor ve vězení nebo za akce, které se odehrály před mnoha lety.

Touto prezentací bychom s vámi rádi hovořili o současné politické atmosféře v Bělorusku a v zahraniční diaspoře, o perspektivách běloruských anarchistů a také o sbírce na další podporu soudruhů ve věznicích a jejich rodin.

Dokud nebudou všichni svobodní.

https://abc-belarus.org/

jazyk: Angličtina

15:00 – 16:00 / 100 rokov Medzinárodnej asociácie pracujúcich (Priama Akcia)

Medzinárodná asociácia pracujúcich vznikla na prelome rokov 1922-23. V súčasnosti je najstaršou federáciou, ktorá združuje anarchosyndikalistické zväzy z vyše dvadsiatich krajín sveta.  Počas svojej existencie prešla rôznymi významnými obdobiami, o ktorých si povieme počas prezentácie zväzu Priama akcia.  Prezentácia sa bude venovať okolnostiam vzniku MAP, dobovým diskusiám

vnútri internacionály (napríklad problematike racionalizácie práce či antifašizmu) a nevynechá ani vzťah MAP k španielskej sociálnej revolúcii. Reč bude aj o pokusoch o rekonštrukciu po druhej svetovej vojne a zvlášť o dianí po roku 2000.

https://www.priamaakcia.sk/

jazyk: Slovenština

16:00 – 17:00 / Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací

Naprostá většina klimatologických výzkumů už dlouho ukazuje, že dochází ke klimatickým změnám vedoucím k rostoucímu oteplování, které může mít katastrofické následky. Tyto změny podle nich způsobuje lidská aktivita, především spalování fosilních paliv. V těchto otázkách existuje dlouhodobá odborná shoda. Přesto se veřejným prostorem také šíří informace, které hledají příčiny klimatických změn jinde. Tvrdí, že je způsobuje Slunce nebo vesmírné záření, zpochybňují výsledky klimatologie a obviňují vědu z přehánění nebo dokonce z falšování dat. Tyto opačné proudy se někdy odkazují na vědeckou literaturu, občas je dokonce reprezentují i respektovaní vědci a vědkyně. Laická veřejnost se v této situaci jen těžko orientuje a získává tak pocit, že již neexistují pevné jistoty.

Tento stav není náhodný. Jedná se o propracovanou politickou strategii, jejímž cílem je chránit zájmy fosilního průmyslu. A snaží se toho docílit právě vytvářením zmatku a nejistoty. Továrna na lži tyto mechanismy rozplétá a na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu ukazuje, jak funguje výroba klimatických dezinformací.

Sociolog, grafik, občasný editor a kurátor Vojtěch Pecka vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a v rámci doktorandského studia na Fakultě sociálních studií v Brně se zaměřuje na vztah fosilního průmyslu ke klimatickým změnám. Tento rozpracovaný výzkum nedávno přepracoval do publicistického formátu a publikoval na serveru A2larm. Ve své grafické tvorbě pracuje především na animacích pro muzejní výstavy a expozice. V současnosti pracuje také jako analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky.

https://utopia.cz/cs/848

jazyk: čeština

17:00 – 18:30 / Jonathan Eibisch - S politikou, proti politice nebo mimo ni? Několik teoretických poznatků o anarchistickém pojmu politika

Je politika něco, o co by se anarchisté měli vůbec zajímat? V jakých případech a jak působí na politickém poli? Existuje autonomní politika a jaká mohou být její kritéria?

Na tyto otázky je obtížné odpovědět, protože naše jednání je formováno společenskými rozpory. Existují věrohodné důvody pro kritiku politiky - i mimo etatistické instituce, politické strany atd. Politika je totiž neustále orientována na stát a je jím monopolizována, má podobu dominantního vztahu. Které společenské oblasti oslovují anarchisté pro svou specifickou antipolitiku?

Jonathan bude hovořit o některých poznatcích, na které přišel při práci na svém dokončeném doktorátu na toto téma. Žije v Lipsku, bloguje na stránkách paradox-a.de a pravidelně pořádá workshopy a přednášky o anarchistické teorii.

jazyk: angličtinaSál přízemí

13:00 – 14:00 / Michal Trčka - Katastrofická rizika: strašáci vs. realita

Přírodní katastrofy a rizika, jaderná válka, změna klimatu, jiné ničení životního prostředí, pandemie, AI jako hrozba, jiná antropogenní rizika... Jakým největším globálním katastrofickým rizikům čelí lidstvo ve 21. století? Co jsou reálné hrozby a co nereální "strašáci", kteří v souvislosti s těmito tématy lítají veřejným prostorem? Přednáška nejen k šestému číslu revue Academix na téma civilizačních hrozeb a existenčních rizik.

jazyk: čeština

14:00 – 15:00 / KPK - Autonomie pracujících: její cíle, prostředky, protivníci

Pracující versus zaměstnavatelé, stát, odbory. Shrneme pár poznámek na příkladu bojů především na pracovištích v Česku.

https://protikapitalu.org/

jazyk: čeština

15:00 – 15:30 / Sbohem kapitalismu: Autonomie, společnost dobrého života a svět složený z mnoha světů (představení knihy nakladatelství Neklid)

Je čas otevřít budoucnost a odvážně přemýšlet o světě bez kapitalismu. Tato kniha se právě tímto tématem zabývá. Na základě sociálních a politických experimentů zapatistických komunit zkoumá, jak by mohla taková „skutečná utopie“ vypadat.

Kniha se ptá, jak praktikovat radikální demokracii a budovat společnost bez vlivu státu; jak odstranit škodlivou tržní logiku zaměřenou na maximalizaci zisku a jak dát upřednostnit dobrý život pro všechny; jak poskytnout dostatek času pro tvořivý rozvoj; jak připustit různé cesty emancipace a vytvořit podmínky pro skutečnou mezikulturní výměnu bez dominance jedné kultury nad druhou. Tyto myšlenky představují nestátní, neproduktivistický a neeurocentrický antikapitalismus.

Jérôme Baschet, francouzský historik žijící v Chiapasu,v knize spojuje teoretickou invenci s přímou zkušeností jedné z nejoriginálnějších autonomních zkušeností posledních let. Opouští staré revoluční recepty, které selhaly v 20. století, a navrhuje jiné způsoby, jak prakticky tvořit nový způsob života ve smyslu hesla "Jiný svět je možný".

https://neklid.org/

jazyk: čeština

15:30 – 17:00 / Sdílené domy, Iniciativa nájemníků a nájemnic, Platforma pro sociální bydlení

Panelová diskuze Krize bydlení a jak z ní ven

Zvyšování nájemného, energií i hypoték, nedostupnost sociálního bydlení, skupování investičních bytů a jejich následný nedostatek - to všechno jsou problémy, které řeší mnoho lidí. 

Zástupci a zástupnyně tří různých iniciativ zabývajících se bydlením - Iniciativy nájemníků a nájemnic, Sdílených domů a Platformy pro sociální bydlení, nám představí sve aktivity a možné cesty, jak ven z krize bydení. Na příkladu tří různých taktik a přístupů k řešení problemtiky bydlení - autonomie, advokacie a masového hnutí  můžeme diskutovat společnou strategii sociální změny a přístupu k bydlení.

https://iniciativanajemniku.cz/
https://sdilenedomy.cz/
https://socialnibydleni.org/

jazyk: čeština


Sál -1

14:00 – 15:00 / Toto je můj coming out (představení knihy)

Antologie queer poezie? Štít proti událostem nejen posledních týdnů, ale i několika let? Dost možná obojí.

jazyk: čeština

15:00 – 16:00 / Trhlina - co se skrývá za novým pražským infoshopem

Trhlina je nově vzniklé samosprávné komunitní centrum v pražských Nuslích. Antiautoritářskému hnutí i širokému sousedství nabízíme prostor pro schůzky, potkávání se a veřejné akce. Kromě toho provozujeme Radikální knihovnu (tu z Kliniky, neustále doplňovanou o nové tituly), archiv zinů, časopisů a dalších alternativních periodik založený v Infoshopu Salé a distro, ve kterém seženete knížky třeba od Nakladatelství AF, ale také zapatistickou kávu. V této krátké prezentaci Trhlinu představíme, řekneme si za jakých okolností vznikla, jak ke svému názvu přišla a prozradíme pár plánů do budoucna. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy všeho druhu.

https://trhlina.org/

 jazyk: čeština

16:00 – 17:00 / Karmína - Nexen/Booster: odborárske boje a ľavicový aktivizmus

V Čechách a na Slovensku nedávno rezonovalo dianie v dvoch fabrikách: v závode na pneumatiky Nexen Tire neďaleko Žatca a v továrni na automobilové diely Booster Precision Components na Považí. V prvom prípade išlo o niekoľkodňový štrajk, v tom druhom to bolo pokračovanie dlhšej histórie, ktorá zahŕňa štrajk (2021) a novšie pokusy o represiu odborov (2022 – 2023). Tieto boje pritiahli pozornosť rôznych ľavicových skupín, ktoré sa s nimi usilovali solidarizovať, podporovať ich či vyvodzovať z nich všeobecnejšie závery. V prezentácii sa chceme na tieto zápasy pozrieť trochu bližšie a preskúmať ich limity – jednak pokiaľ ide o dianie na samotných pracoviskách, jednak v súvislosti s reakciami a stratégiami ľavicových aktivistov a aktivistiek zvonka. Napokon na príklade iného konfliktu ukážeme, aké perspektívy otvára prekonanie týchto limitov, nielen z hľadiska bezprostredných potrieb pracujúcich, ale aj vo vzťahu k širším spoločenským otázkam – napríklad k environmentálnej agende.

jazyk: slovenština

17:30 – 19:00 / Manifest socialistického myšlení

Panelová debata ke knize Manifest socialistickéh hnutí za účasti autora Michala Hausera a zástupců a zástupkyň Afed, Tři ocásci a Limity jsme my. Vychází v nakladatelství Neklid.

https://www.afed.cz/
https://triocasci.cz/
https://limityjsmemy.cz/
https://neklid.org/

jazyk: čeština


Venkovní stan

13:00 – 14:00 / D-zóna - In Praise of Idleness - diskuse k eseji 

Díky růstu produktivity od dob průmyslové revoluce by měl čtyřhodinový pracovní den stačit k zajištění základních potřeb každého člověka. V roce 1932 napsal Bertrand Russel esej s názvem "In Praise of Idleness" (Chvála zahálky) o tom, jak by výsledný nárůst volného času prospěl životu každého člověka a celé společnosti. Zabýval se kulturními a politickými problémy, které stojí v cestě k dosažení tohoto cíle. Nyní, o více než 90 let později, se pracovní dny stále ještě nijak drasticky nezkrátily. O eseji a o tom, jak je i dnes velmi aktuální, budeme diskutovat. Přečtení eseje předem doporučujeme, ale není nutné, protože na začátku diskuse uvedeme krátké shrnutí.

https://www.d-zona.cz/

Jazyk: angličtina

14:00 – 15:00 - Kruh intersekce - Adrienne Maree Brown - Pleasure Activism / kolektivní čtení

Adrienne Maree Brown (amb) je facilitátorka, aktivistka, spisovatelka a dula. Ve svých textech, z nich většina vyšla pod hlavičkou AK Press, se věnuje tématu sebepéče, sexuality nebo vězeňského abolicionismu. 

Dílo amb vychází z jejich mnohaletých aktivistických zkušeností, přičemž se v něm silně odráží také vlivy womanismu, afrofuturismu - zejména Octavie E.Butler, či hnutí BLM. Převažuje v něm spíše orientace na praxi než teorii. Podle amb je nedílnou součástí ideální antikapitalistické praxe keolektivní uzdravování společnosti, které je založené na vzájemné solidaritě a na usilování o blaho všech lidských i nelidských bytostí. 

amb staví do popředí rozkoš, kterou může pozemšťanstvo prožívat skrze svá fyzická těla, na která někdy ve své aktivistické praxi máme tendenci zapomínat a nevěnujem jim tolik péče, kolik by potřebovala. 

Toto téme rozpracovala společně s dalším autorstvem v knize Pleasure Activism, z níž pochází i námi vybrané úryvky. V rámci kolektivního čtení, ve kterém se s Kruhem intersekce obvykle zaměřujeme spíš na teoretické texty, se tentokrát zamyslíme nad tím, jak vnést víc rozkoše a radosti do našeho aktivismu i do našich životů a komunit.

Knížku najdeš ke stažení na našem g-drivu (https://drive.google.com/file/d/1qviJZp8X-Ub5xhg1NQWGjcxWZCc4ivDK/view?usp=share_link). Číst budeme Introduction (s.1-25), Love as Political Resistence (s.59-63) a Liberated Relationships, Expanded (s.403-407). Čtení se můžeš zúčastnit i v případě, že nestihneš přečíst všechny texty.

Facilitovat bude Anna Říčář Libánská

Jazyk:

15:00 -.17:00 / Workshop Anarchist*ky a internet

Přijďte zjistit, kdo skutečně čte vaše poznámky z tajných aktivistických schůzek!

Struktura workshopu:

1. Jak funguje internet? Na základě interaktivní hry probereme jeho základní infrastrukturu a vlastnictví.

2. Technika, politika, kapitalismus. Na základě toho, co jsme viděli v 1. části, budeme uvažovat a diskutovat o politických důsledcích našich technologických rozhodnutí.

FORK je skupina, která vznikla na základě specifických potřeb, které vyplývají ze střetu našich hodnot (feministických) a reality (patriarchální). Naše životy jsou prošpikovány technologiemi, od ubrusů po 2FactorAuthentication, ale jako ženy a další nedominantní skupiny jsme jen zřídkakdy autorkami toho, co používáme. Feministická revoluce nás učí, že je velmi důležité vybudovat si vlastní autonomii, a se znepokojením zjišťujeme, že pokud jde o IT, jsme od ní trochu daleko, vlastně se nám vzdaluje...

https://fork.off.li/

jazyk: angličtina


14:00 - 15:30 / Procházka po Holešovicích s Pavlem Karousem

Vetřelci a volavky – komentovaná prohlídka výtvarných objektů ve veřejném prostoru se sochařem Pavlem Karousem.

V sobotu 27. května se uskuteční procházka po výtvarných dílech z období minulého, ale i současného režimu v Holešovicích. Sraz je v 14.00 ve vestibulu stanice metra Vltavská. Hledáte vítané zpestření nudného víkendového odpoledne? Pojďte si „zahoubařit“ na Prahu 7 a najděte typické i nadčasové monumentální realizace z doby „reálného socialismu“ a "reálného kapitalismu". Procházku zakončíme na Anarchistický festival knihy. Plánovaná doba procházky je cca 2,5 hodiny. Komentovaná prohlídka je zdarma!

jazyk: čeština

DOPROVODNÝ PROGRAM

12:00 - 15:00 / zábava pro děti od česko-španělského kolektivu Biblioteca Popular Pablo de Rokha

/ v průběhu celého dne bude na místě sítotisková dílna s Tlupou Punx23

/ během dne DIY workshop u stánku Spinkdistro

                 _________________________________________________________________________________________________________


Celý den jídlo od Food not Bombs a Kuchařky bez domova


                __________________________________________________________________________________________________________


Komunitní prostor Zdena

18:30 / doors


19:00 / TOTO JE MOJ COMINGOUT (pásmo poezie)

Antologie queer poezie? Štít proti událostem nejen posledních týdnů, ale i několika let? Dost možná obojí.


20:00 / ELEVEN (bedroom pop/shoegaze)

Pražská bedroom popová písničkářka Eleven míchá shoegaze, noise rock a jakýsi křehký dark pop. Je to potichu, ale hrozně nahlas, řve to v srdci.


21:00 / JADRAN (techno/rap)

Špinavej rave a rap jsou dva kámoši, co dorazí na Zdenu z jižních Čech.


22:00 / MANGO SHEIKH (live electro)

Multiinstrunentalista a hudební experimentátor z Jihlavy překračuje hranice žánrů a zvyklostí. Skvělej zážitek.


23:00 / HALUZEMOCNOST (techno afterparty)

Od techna k dubu a zase zpátky z gramců kamaráda Haluzáka z pražskýho Foodka.


01:30 / poslední drink